RKW Lubelskie
logo

W Lublinie odbyło się zebranie założycielskie Oddziału RKW

29 czerwca 2015 odbyło się pierwsze zebranie członków lubelskiego oddziału powstałego Stowarzyszenia RKW.
W głosowaniu jednomyślnie wybrano przewodniczącego-koordynatora RKW dla gminy Lublin - Sławomira Węgrzyna, a do Zarządu Marię Wilczańską i Dorotę Wronę. Następnie sporo czasu poświęcono budowaniu struktur Stowarzyszenia na terenie naszego województwa. Zebrano deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia RKW.

Powiat - Gmina: 
Lublin
Powiat lubelski