RKW Lubelskie
logo

Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - I Wydział Cywilny

W 2010 roku w czasie wieczoru wyborczego Bronisława Komorowskiego Janusz Palikot wypowiedział słowa: „zastrzelimy Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszymy i skórę wystawimy na sprzedaż w Europie" które sędzia Jakubiec uznał za bajkowe, przyjmując tłumaczenia Palikota, który mówił, że program Majewskiego miał charakter satyryczny,...