RKW Lubelskie
logo

Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Przewodniczący Wydziału
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z-ca Przewodniczącego Wydziału
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy 

Sędzia
Sąd Okręgowy w Lublinie - XI Wydział Karny Odwoławczy